Kategoriler
Yangın

Yangın Eğitimi Sertifikası Nedir?

Yangın Sertifikası

Yangın sertifikası eğitimi konusu ülkemizde ihmal edilen konulardan biridir. Yangınlarda oluşabilecek tehlikelerde problemin kaynağı eğitimsizliktir. Son yıllarda özel kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında, meslek örgütlerinde yangın konusunda daha istekli ve bir şeyler yapma gayreti içindedirler. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimin başında yangın konusunda da sertifikalı kişilere ihtiyaç vardır.  Yangın eğitimi sertifikası kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörlerde işletmelerin yangınla ilgili birimlerinde çalışanların alması gereken sertifikadır. İş güvenliği uzmanları, iş güvenliği teknikerleri, iş güvenliği sağlığı çalışanları, yangın söndürme araç gereçlerinin üretiminde ve pazarlamasını yapan firmalarda görevli eğitim personeli de söz konusu sertifikayı alması gereken kişilerdir.

Ayrıca çalışmakta olduğu kurumda çalışan personele yangın eğitimi verme yetkinliğine sahip, yangın ve güvenliği konusunda tecrübe sahibi olan personellere yönelik eğitim yapılır. Yangın eğitimi alan kişiler yangın eğiticisi sertifikası almaya hak kazanacaklardır.  Sertifikayı alan katılımcı yangına sebep olabilecek faktörleri bilir ve öğretecek hale gelir. Isı ve dumanın yayılma hızını öğrenerek tehlikeyi analiz edebilir.  İşverenlerin ve kurumların yangın eğitimi konusunda sertifikası olan ve personeli eğitebilecek düzeyde eğitim verebilecek kişilere ihtiyacı vardır.

Yangın Eğitimi Konuları Nelerdir?

 • Yangın risk analizi,
 • Yangını önleyen senaryolar,
 • Yangın algılama sistemleri hakkında bilgi,
 • Yangın söndüren sistemler hakkında bilgi,
 • Yangınla mücadele de stratejik yönetim hakkında bilgi
 • Son teknolojilere ait bilgiler, uygulama örnekleri, tatbikatlar ve teknik bilgiler paylaşılacaktır.

Yangın Eğitimi Alan Personelin Kazanımları Nelerdir?

 • Yangın eğitimi sertifikası alan adaylar çalıştıkları kurum veya işletmelerde yangın genel bilgilerini verebilecek hale geleceklerdir.
 • Yangın esnasında müdahale planını uygulayabilecekler, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini personele öğretebilecek hale geleceklerdir.
 • Yangın söndürme araçlarının nasıl kullanılacağını, tahliye esnasında neler yapılabileceğini, yangın müdahale ekipleri arasındaki koordinasyonu sağlayabileceklerdir.
 • Yangın kurtarma ekibinde yer alan kişilerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı hazırlayabilecek,
 • Yangın eğitimi sertifikası alan adaylar yangın kurtarma ekibinde görevli personelin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek bilgi ve becerileri kazanacak hale geleceklerdir.

 

Kategoriler
Yangın

YANICI MADDEYİ ORTADAN KALDIRMA

Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırma Nedir?

Yanıcı maddelerin yangından uzaklaştırılması çoğu kez zor yada imkansız olmaktadır. Ancak bazı durumlarda yangınla yanıcı maddenin ilişiği (akaryakıt musluğunun kesilmesi gibi) kesilebilir. Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma, yanma olayını meydana getiren üç şarttan biri olan yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak sureti ile yanma olayını giderme tekniğidir. Bu teknik pratikte yanıcı maddeyi ortadan kaldırma, yanıcı maddeyi ısıdan ayırma ve ara boşluğu meydana getirme teknikleriyle uygulanır. Yanıcı madde deyimi kağıt, tahta, kırpıntı, talaş, kimyevi madde, pamuk ve patlayıcı sıvıları vb. kapsar. Bu maddelerin tutuşma dereceleri değişir.

Kategoriler
Yangın

HAVAYI KESME

Havayı Kesme Nedir?

A-Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler (köpük, klor, azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.

B-Boğma: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır. Yanıcı maddenin ortadan kalkması: Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu
yangının söndürülmesidir.

C- Oksijeni azaltma: Yanma olayının olabilmesi için diğer şartlar yanında oksijenin ortamda %16 nispetinde bulunması gerekmektedir. Hava karışımında %21 oranında oksijen bulunduğundan normal koşullarda her yerde yanma olayı meydana gelebilmektedir. Şayet oksijeni ortamda %16 ‘nın altına düşürürsek yanma olayı ortadan kalkacaktır. Bu esasa dayanılarak oluşturulan söndürme prensibine ise oksijeni azaltma yöntemi denilmektedir. Oksijeni azaltıcı maddeler kimyevi tozlar karbondioksit gazı gibi maddelerdir. Bunlar hem örtme (oksijeni kesme) hem de oksijeni azaltma suretiyle yangınları söndürücü niteliktedirler.

Kategoriler
Yangın

SOĞUTARAK SÖNDÜRME

Soğutarak Söndürme Nedir?

A- Su ile soğutma: Soğutarak söndürme prensipleri içinde en çok kullanılanıdır. Suyun elverişli fi ziksel ve kimyasal özelliği yanıcı maddeyi boğma (yanan cismin su içine atılması sonucu oksijeni azaltma) ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Su yangın yerine kütlesel olarak gönderileceği gibi püskürtme lans ları ile de gönderilebilir. Örneğin, maddeden ısı alınarak, sıcaklığını tutuşma derecesinin altına düşürmektir. Mesela Yanıcı maddeden ısı alınarak, sıcaklığını tutuşma derecesinin altına düşürmektir. Örnek vermek gerekirse, bir yünün tutuşma sıcaklığı 600 ºC’dir. Yanmakta olan yünü 550 ºC’a soğutulduğunda yün sönecektir.

B-Yanıcı maddeyi dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme, yangının yayılmasına neden olacağından uygulanmaz.

C-Kuvvetli üfleme: Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üfl enen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır. Bu tip (soğutarak) söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir. Büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş yangınlarda üfleme yangına daha fazla oksijen sağlayacağından yangının büyümesine olur. nedenle tür söndürmeler kullanılmaz.

Kategoriler
Yangın

YANGIN TÜRLERİNE GÖRE SÖNDÜRME METODU VE KULLANILACAK MALZEMELER

Yangın Söndürme Metotları

A Türü Yangınlar: Soğutma Metoduyla söndürülür. Su ve su esaslı cihazlar, kuru kimyasal tozlu cihazlar kullanılır.

B Türü Yangınlar: Havayı Kesme Metoduyla söndürülür. Kum, toprak, köpüklü, karbonhidratlı ve kuru kimyasal tozlu cihazlar kullanılır.

C Türü Yangınlar: Yanıcı maddeyi ortadan kaldırıma metoduyla söndürülür. Önce yanıcı madde olan gaz, musluğundan kapatılmalı, daha sonra etrafta tutuşturduğu ve yanmasına sebep olduğu maddelerin cinsine uygun söndürme
uygulanır.

D Türü Yangınlar: Kimyasal reaksiyon metoduyla söndürülür. Yanan metale uygun kimyasal söndürme maddesi kullanılır.

Kategoriler
Yangın

D TÜRÜ YANGINLAR (HAFİF METAL YANGINLARI)

D Türü Yangınlar Nelerdir?

Özel yangınlar olarak da nitelendirilen D sınıfı yangınlar, gelişen teknoloji ile endüstriyel çevrede görülmektedir.

• Yanabilen hafi f metaller yangınıdır.

• Temel özellikleri korlu, alevsiz ve yüksek sıcaklıkta yanmalarıdır.

• Temel söndürme prensibi boğmadır.

• A,B,C türü söndürücüler faydasızdır.

• Su kesinlikle kullanılmamalıdır.

• Özel D tipi söndürme tozları kullanılır.

• D tozu bulunamadığında kuru kum ile örtülerek söndürülür.

• D türü yanıcı maddelerin toz hali daha tehlikelidir.

• Yanıcı metal tozlarının hava ile uygun karışımları tutuşma sıcaklığını yakaladığında güçlü patlamalara yol açabilir.

• D sınıfı yangınlar için genel bir söndürme maddesi yoktur. Yanıcı metallerin her biri ile ilgili yangını kontrol edebilecek özel söndürücüler vardır ve bunların işaretini taşır.

• Bu söndürücü maddeler yanan metali örtmeye ve yangını boğmaya yarar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Kategoriler
Yangın

C TÜRÜ YANGINLAR (GAZ YANGINLARI)

C Türü Yangınlar Nelerdir?

Yanıcı gaz maddeler yangınıdır. (Mesela; metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, doğalgaz ve hidrojen vb.)

• Temel özellikleri patlamadır.

• Temel söndürme prensibi boğma, temel söndürme maddesi BC tipi Kuru Kimyevi tozdur.

Önemli Not: Gazi yangınlarında yangını söndürmenden önce gazı kesilip, sonra yangına müdahale edilir.

Kategoriler
Yangın

B TÜRÜ YANGINLAR (SIVI MADDE YANGINLARI)

B Türü Yangınlar Nelerdir?

Yanıcı sıvı maddeler yangınıdır. (mesela; benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, solvent, katran vb.).

• Temel özellikleri korsuz, alevli yanmalarıdır.

• Bu tür yangınların temel söndürme prensibi boğma, temel söndürme maddesi köpük ve BC tipi Kuru Kimyevi Tozdur. Sıvı yanıcı maddeleri üç sınıfa ayırmak mümkündür.

1. Su ile karışmayan sıvı yakıtlar petrol, benzin, yağlar, boyalar vb. Bunların özgül kütleleri sudan hafi f olduğu için devamlı suyun üstüne çıkarlar ve yanmaları suyun üzerindedir. Bu tür yangınlarda zincirleme reaksiyonların kırılması ve yüzeyin oksitleyici ortamla ilişkinin kesilmesi yada seyreltme önemlidir.

2.Ağır Yağlar katran, asfalt, gres gibi ağır yağların sebep olduğu yangınları içerir. Bunlarda da soğutma, boğma ve zincir reaksiyonlarının kırılması yönünde etkili söndürücüler kullanılır.

3. Su ile karışabilen sıvı yakıtlardır, alkoller gibi. Bunların sebep olduğu yangınları içerir. Bunlarda da soğutma, boğma, konsantrasyonlarını düşürme, zincir reaksiyonları kırmak için etkili söndürücüler kullanılır. Sıvı yangınlar için en ideal söndürücü köpüktür. Fakat başlangıç ve küçük çaplı yangınlarda CO2 ve KKT kullanılabilir.

Kategoriler
Yangın

A TÜRÜ YANGINLAR

A Türü Yangınlar Nelerdir?

Yanıcı basit katı maddeler yangınıdır.

 • Temel özellikleri kor oluşturmalarıdır.
 • Bu tür yangınların temel söndürme prensibi soğutma, temel söndürme maddesi sudur.
 • Kor bütün A sınıfı yangınlarda ısı vericidir.
 • Bu yangınlara müdahale daha kolaydır.
 • Yanan yüzeyin söndürücü madde ile kaplanması ve oksijenle ilişkisinin kesilmesi yeterli olabilir.
 • Yangınların bazılarında kalan atık pamuk ve kömürde olduğu gibi içten yanmada olabilir.
 • Bununla birlikte yangının özelliğine göre soğutma etkisi yanında yüzeyi saracak oksitleyici ortamla ilişkiyi kesmek oksijen konsantrasyonunu düşürmek ve zincir reaksiyonlarını kırmak şeklinde etki eden söndürücüler kullanılmaktadır.
 • Yangın Sebepleri Nelerdir?
 • Yanma Ürünler Nelerdir?
 • Yanma çeşitleri
Kategoriler
Yangın

YANGIN ÇEŞİTLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

Yangın Çeşitleri ve Sınıflandırılması Nedir?

Yangın Çeşitleri

Yangınlar Türk Standartlar Enstitüsü tarafından (TS 862) ile sınıfl andırılmıştır. Her yangının oluşumu ve gelişimi farklıdır. Bu nedenle yangın yanıcı maddelerin fiziksel özelliklerine göre A, B, C ve D olmak üzere dört sınıfta incelenmektedir.

 • A Türü Yangınlar
 • B Türü Yangınlar
 • C Türü Yangınlar
 • D Türü Yangınlar

Mesleki yeterlilik eğitimi olan src belgesi hakkında bilgi alabilirsiniz.