Kategoriler
Yangın

YANMA OLAYI

Yanma Olayı Nedir?

Yanma Olayı

Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada olması gerekir. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez.

  • Yanıcı madde ile oksijen birleşirse; yanma olmaz.
  • Yanıcı madde ile ısı birleşirse; yanma olmaz.
  • Oksijen ile ısı birleşirse; yanma olmaz.
  • Yanıcı madde + Oksijen + Isı, üçü bir arada birleşirse; Yanma olur.

Genel olarak: Yararlanmak amacıyla yakılan ateş dışında oluşan ve kontrol edilemeyen yanma olayına Yangın denir. Teknik olarak: Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin kontrol dışı yanma olayıdır.

YANMA OLAYININ OLUŞABİLMESİ İÇİN BAZI BİLEŞENLERİN BİR ARAYA GELMESİ GEREKİR.

Bunlar;

YANICI MADDE + OKSİJEN + ISI = YANMA
1-) Yanıcı Madde: Isı karşısında yanıcı buhar veya gaz yada sıvı çıkartabilen kolaylıkla korlaşabilen maddelerdir. Doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Tutuşma sıcaklıkları birbirinden farklı olmakla birlikte sıvı ve gazlara nazaran tutuşma ve patlama ihtimali azdır.

2-) Oksijen (yakıcı madde): Kendi yanmayan ama yanmayı gerçekleştiren renksiz, kokusuz bir gazdır. -Oksijenin hava içindeki oranı % 21 dir. Bir ateşin varlığını sürdürebilmesi için en az %16 oranında oksijene ihtiyacı vardır.

3-) Isı (sıcaklık): Bir cismin sıcaklığının artmasına sebep olan fi ziksel bir etkidir. Isı bir enerjidir. Bir cismin ısısı arttıkça moleküllerin hareketleri de artar. Bu olay maddenin oksijenle birleşmesine imkân verir.

Isı enerjisi etrafa;

  1. Direk temas yoluyla
  2. Hava yoluyla
  3. Işıma yoluyla yayılır.

Yukarıda belirtilern üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydanagelmez. Önemli Not: Yangın anında bu üç etkenden birisi ortadan kaldırılırsa yangın söner. Bilmemiz gereken bu üç etken bir araya geldiğinde kontrolümüzden çıkmamasına dikkat etmeliyiz.