Kategoriler
Yangın

D TÜRÜ YANGINLAR (HAFİF METAL YANGINLARI)

D Türü Yangınlar Nelerdir?

Özel yangınlar olarak da nitelendirilen D sınıfı yangınlar, gelişen teknoloji ile endüstriyel çevrede görülmektedir.

• Yanabilen hafi f metaller yangınıdır.

• Temel özellikleri korlu, alevsiz ve yüksek sıcaklıkta yanmalarıdır.

• Temel söndürme prensibi boğmadır.

• A,B,C türü söndürücüler faydasızdır.

• Su kesinlikle kullanılmamalıdır.

• Özel D tipi söndürme tozları kullanılır.

• D tozu bulunamadığında kuru kum ile örtülerek söndürülür.

• D türü yanıcı maddelerin toz hali daha tehlikelidir.

• Yanıcı metal tozlarının hava ile uygun karışımları tutuşma sıcaklığını yakaladığında güçlü patlamalara yol açabilir.

• D sınıfı yangınlar için genel bir söndürme maddesi yoktur. Yanıcı metallerin her biri ile ilgili yangını kontrol edebilecek özel söndürücüler vardır ve bunların işaretini taşır.

• Bu söndürücü maddeler yanan metali örtmeye ve yangını boğmaya yarar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı