Kategoriler
Yangın

YANGIN ÖNLEMLERİ

Yangın Önlemleri Nedir?

Yangın Önlemleri

Küçük bir yangın başlangıcının, büyük alevlere dönüşmesini önlemek amacıyla yapıların projelendirme aşamasından itibaren yangından korunma şartname ve yönetmeliklerine bağlı kalınması gerekir.

Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır.

1. Yapısal bakımdan yangından korunma:

 • Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemelerinin kullanılması,
 • Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yangın bölümlerinin oluşturulması,
 • Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmaların önlenmesi,
 • Yangına yüksek derecede dayanıklı yapının seçilmesi,
 • Yangının etkilerinden korunabilen kısa kaçış yollarının sağlanması,
 • Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının ayrılması,
 • Her an çalışabilecek durumda faal yangın söndürme cihazlarının bulundurulması gerekmektedir.

Organizasyon bakımından yangından korunma:

 • İyi bir bina idaresi,
 • Gerekli yasakların konulması,
 • Sabit tesisatın sık sık kontrolden geçirilmesi,
 • Yangınla savaş tatbikatının yapılması,
 • Acil ışıklandırma sisteminin kurulması,
 • Gereksiz yangın yükünün kaldırılması,
 • Korunma sistemi ve planının düzenli kontrolünün yapılması,
 • Düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılması gerekmektedir.
 • İşyeri Yangın Önlemleri